Kunngjøringer

Aktør Prosjektering AS gir med dette i samsvar med § 12-8 i plan- og bygningsloven melding om at det startes arbeid med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for eiendommen gnr 17 bnr 3 m.fl. i Berg kommune.Forslagsstiller er Senja reiseliv AS.Orientering
Området er ca. 258 dekar totalt og vil bli regulert til fritids-, rekreasjons- og...