Ledige stillinger

Fjellknatt ser etter en allsidig arealplanlegger

Dine primære arbeidsoppgaver:

  • Arealplanlegging (detaljregulering / områdeplaner / kommuneplan)
  • Utredning (konsekvensutredning, risiko og sårbarhet)
  • Prosesstyring, (fra idefase til ferdig vedtatt plan)
  • Medvirkning
  • Prosjektadministrasjon

Ta kontakt for mer informasjon!
Fjellknatt Arkitektstudio får stadig nye kunder og spennende prosjekter, og vil alltid være interessert i å finne kvalifiserte jobbsøkere til vårt kontor på Finnsnes. 

Vi er hovedsaklig interessert i deg som har erfaring, gode sosiale og faglige ferdigheter, som vil bidra til å videreutvikle kontorets kompetanse og som evner å jobbe like godt selvstendig som i team. Vi kan tilby både fast stilling, deltid eller engasjement.

Hvis det for tiden ikke foreligger noen utlyste stillinger hos oss, er du mer enn velkommen til å sende oss en åpen søknad til daglig leder Inga Tamosaityte:

epost:     post@fjellknatt.no
telefon:   +47 93 68 39 86

Bilde fra sommer 2022