Plan

PlankartIllustrasjoner  -  Analyser - Mulighetsstudie - Planbestemmelser - Planbeskrivelse - ROS-analyse - NML-vurdering - Planinitiativ - Konsekvensutredning - Planprogram- Innspill til pågående planarbeidVi bistår deg i planprosessen og utarbeidelse av plandokumenter


Vi tilbyr komplette reguleringsplaner med prosesstyring og utarbeidelse av tilhørende plandokumenter. Vi bistår deg også med utarbeidelse av et utvalg plandokumenter eller ved behov for spesifikke ønsker.


Vi kan også bistå med å formullere et faglig innspill/merknad til et pågående planarbeid.