Detaljregulering for Risøynes

19.06.2019
  • Privat planforslag. 
  • Reguleres til fritidsbebyggelse, bolig, turistformål, veg, LNFR og småbåthavn. 
  • 148 dekar.


Type plan: Detaljregulering

Planmyndighet: Senja kommune

Status: Endelig vedtatt plan

Medarbeider: Monica Schultz - Ingeniør