Arkitektur

Analyse - Rammeprogram - Mulighetsstudie - Skisseprosjekt - Forprosjekt - Detaljprosjektering

 

Fjellknatt har bidratt til et bredt spekter av arkitektur prosjekter; områdeutvikling med vekt på lokal forankring, steds-identitet, tilpassning, landskap,  kombinasjonsbygg, boligprosjekter, fritidsboliger, barnehager, skoler og helse- og omsorgsboliger, hotell, kontor og forretning.


Spesialkompetanse

Fargebruk i interiør og eksteriør. Fargepalletter, rådgivning, veledere.