Anbudsdokumenter: Ferdinand Barnehage, Sørreisa kommune 

06.09.2019

Anbudsdokumenter med tegninger ferdigstilt 2019

Status: Ferdigstilt

Medarbeidere:
Inga Tamosaityte - Arkitekt.MNAL
Monica Schultz - Ingeniør