Byggesøknader

I tillegg til arkitektur og arealplanlegging leverer vi bistand med søknader;


Ett trinns søknad

Søknad om rammetillatelse

Søknad om igangsettingstillatelse

Søknad om midlertidig brukstillatelse

Søknad om ferdigattest

Søknad uten ansvarsrett

Endring av gitt tillatelse

Søknad om mindre endringer

Søknad om seksjonering

Søknad om dispensasjon

- Ansvarlig søker skal kvalitetsikre sitt ansvar iht. til bestemmelser i PBL og SAK10.


Søknad om samtykke - ArbeidstilsynetFjellknatt har sentral godkjenning i følgende fag:

- Arkitektur i tiltaksklasse 2

- Ansvarlig søker (for alle typer tiltak) i tiltaksklasse 1

- Oppmålingsteknisk prosjektering i tiltaksklasse 1

KONTAKT


Besøke?

Strandveien 16, (inngag på øversiden) 9300 Finnsnes

post@fjellknatt.no

+47 93 68 39 86

Har du et prosjektoppdrag?

Arkitektur, søknader, arealplaner: 

inga@fjellknatt.no

+47 93 68 39 86