Byggesøknad

Vi utarbeider byggesøknader samt tar ansvar for hele prosessen ved å sikre at all nødvendig dokumentasjon blir utført etter kommunens krav. 

Vi bistår deg med utarbeidelse av søknader til

  • Rammetillatelse
  • Ettrinnstillatelse
  • Igangsettingstillatelse
  • Endringstillatelse
  • Midlertidig bruksattest
  • Ferdigattest
  • Dispensasjon
  • søknad om samtykke hos Arbeidstilsynet

Andre tjenester

  • Forhåndskonferanse
  • Arkitekttegninger og nødvendig underlagsmateriale til søknaden 

               Kontaktskjema

                            Ta kontakt med oss  for mer informasjon om din sak.