OM OSS

Fjellknatt Arkitektstudio AS er et arkitekt- og plankontor på Finnsnes, byen i Midt-Troms og porten til Senja.

Vi brenner for god arkitektur og stedsutvikling og er opptatt av å skape gode rom å være i både ute og inne.

Kontoret har som mål å ivareta byggherrenes premisser som er lagt til grunn i prosjektet og ivareta helheten i utforming og planlegging av de ulike prosjektene vi jobber med.

Fjellknatt Arkitektstudio har et stort spenn i sine prosjekter av ulik kompleksitet, alt fra store reguleringsoppdrag, større næringsbygg, eneboliger og hytter til mindre tilbygg og rehabiliteringer. Kontorets oppgaver utføres for profesjonelle og private flergangsbyggherrer, eiendomsutviklere og privatpersoner.


For oss handler god planlegging og arkitektur om å skape bygg og omgivelser som har gode kvaliteter både funksjonelt og estetisk. Arkitekturen skal reflektere prosjektets premisser, som for oss alltid består av en kombinasjon av kundens ønsker og behov, landskap og bygde omgivelser, myndighetskrav og stedsforståelse.I tillegg til arkitektur, plan og landskapsarkitektur leverer vi bistand med søknader;    Utarbeidelse av søknader og ansvarlig søker rolle, dispensasjoner, bistand med søknad til Arbeidstilsynet.


Fjellknatt har sentral godkjenning i følgende fag:

- Arkitektur i tiltaksklasse 2

- Ansvarlig søker (for alle typer tiltak) i tiltaksklasse 1

- Oppmålingsteknisk prosjektering i tiltaksklasse 1

Vi har sertifisering som fargerådgiver:


TEAM


Inga Tamosaityte

Daglig leder, arealplanlegger og arkitekt / Master i arkitektur

Tlf: +47 93 68 39 86

Mail: inga@fjellknatt.no

Morten Strindberg Langeid

Arealplanlegger / Bachelor i samfunnsplanlegging og kulturforståelse

Mail: morten@fjellknatt.no

KONTAKT


Besøke?

Strandveien 16, (inngang på øversiden) 9300 Finnsnes

post@fjellknatt.no

+47 93 68 39 86

Har du et prosjektoppdrag?

Arkitektur, søknader, arealplaner: 

inga@fjellknatt.no

+47 93 68 39 86

Søker du om praksisplass eller jobb?

post@fjellknatt.no