Om oss

Fjellknatt Arkitektstudio AS er et arkitekt- og plankontor på Finnsnes, byen i Midt-Troms og porten til Senja.

Vi brenner for god arkitektur og stedsutvikling og er opptatt av å skape gode rom å være i både ute og inne.

Kontoret har som mål å ivareta byggherrenes premisser som er lagt til grunn i prosjektet og ivareta helheten i utforming og planlegging av de ulike prosjektene vi jobber med.

Fjellknatt Arkitektstudio har et stort spenn i sine prosjekter av ulik kompleksitet, alt fra store reguleringsoppdrag, større næringsbygg, eneboliger og hytter til mindre tilbygg og rehabiliteringer. Kontorets oppgaver utføres for profesjonelle og private flergangsbyggherrer, eiendomsutviklere og privatpersoner.


For oss handler god planlegging og arkitektur om å skape bygg og omgivelser som har gode kvaliteter både funksjonelt og estetisk. Arkitekturen skal reflektere prosjektets premisser, som for oss alltid består av en kombinasjon av kundens ønsker og behov, landskap og bygde omgivelser, myndighetskrav og stedsforståelse.


Vi leverer;

- Arkitektur: Fra analyse/ programmering til utførelse

- Arealplanlegging: Fra stedsanalyse/mulighetsstudie til ferdig planforslag

- Utarbeidelse av søknader og ansvarlig søker rolle, dispensasjoner, bistand med søknad til Arbeidstilsynet.


Sentral godkjenning:

- Arkitektur i tiltaksklasse 2

- Ansvarlig søker i tiltaksklasse 1

Vi har ansatte som er sertifiserte fargerådgivere

Inga Tamosaityte

Daglig leder/ Arkitekt Master

Tlf: +47 93 68 39 86

Mail: inga@fjellknatt.no

Marion Carstensen Olsen

Plankonsulent

Tlf: +47 413 87 786

Mail: marion@fjellknatt.no

Veronika Sløk Tvedt

Arkitekt Master

Tlf: +47 415 72 947

Mail: veronika@fjellknatt.noKONTAKT


FJELLKNATT ARKITEKTSTUDIO AS

Storgata 46 B, 9300 Finnsnes

Org nr 919 419 776

(0047) 93 68 39 86

post@fjellknatt.no