Patricias Gatekjøkken - nybygg

18.06.2021

Ansvar: Arkitektur (sisse-, forprosjekt-, detaljprosjektfase), interiørarkitektur, ansvarlig søker

Sted: Setermoen sentrum, Bardu kommune

Status: under oppføring

Design: Inga Tamosaityte, Marion Olsen, Veronika Sløk Tvedt


Sentrum i Setermoen