Tilbygg/ombygging -  enebolig - Senja kommune

17.10.2022

Ansvar: Arktiektur, Ansvarlig søker

Status: Ferdigstilt 2023

Design: Veronika Sløk Tvedt, Inga Tamosaityte, praktikant Marte Solset Haug
Orto 3D som viser fasader med grånet trepanel

Orto 3D viser fasader

Farge-/ materialitesstudie. Viktig å teste fargevirkninger i grønne omgivelser også.