Fasadeskisser - fargeveiledning

17.10.2022

Ansvar: Arktiektur/ Endring av fasader / Fargeveiledning

Status: Ferdig

Design: Marion Carstensen Olsen, Inga Tamosaityte
Nye fasaderMood wall / tidlig fargepalett med eksemplerEnkel skisse som viser overordnet konsept med fasadeinndeling og farger.