Detaljregulering for "Slåttebakken nordlysobservatorium"

03.01.2023

Detaljreguleringsplanen "Slåttebakken nordlysobservatorium"  legger opp til en utvikling av Slåttebakken gård slik at virksomheten kan utvikle seg og vokse videre basert på stedlige premisser.

Planen ble endelig vedtatt av Senja kommune i september 2022.

Funksjonalitet, bærekraft og fjernvirkning har vært viktige nøkkelord i prosjektet. Videre har det vært fokus på å ta vare på stedskvaliteten ved fremtidig plassering og utforming av bygg samt skape intuitive rom. På veien har vi møtt på ulike utfordringer og veivalg som sammen har munnet ut i en plan som vi er stolte av. Vi gleder oss til å følge utviklingen på gården.


Type plan: Detaljregulering

Planmyndighet: Senja kommune

Status: Endelig vedtatt i 2022

Medarbeider: Marion Olsen, Inga Tamosaityte