Detaljregulering Valvåg fritidsbeb. gnr 206 bnr 3, sør for Stonglandseidet

03.01.2023
Planen ble endelig vedtatt av Senja kommune i desember 2022.


Et lite sjarmerende område på Sør-Senja med mye natur og flott utsikt. I området er det allerede bygd to hytter i skrånende terreng, og i planen la vi til rette for 3 ekstra hyttetomter som skal smeltes sammen med eksisterende. I prosjektet har forholdet og tilpasning til natur vært et stort fokus, men også tanken på å skape et harmonisk og funksjonelt hyttefelt både for eksisterende og nye hytter.Type plan: Detaljregulering

Planmyndighet: Senja kommune

Status: Endelig vedtatt i 2022

Hovedformål: Fritidsbebyggelse

Medarbeider: Marion Olsen, Inga Tamosaityte