Detaljregulering for Daltun i Vassvik

26.05.2020
  • Privat planforslag. 
  • Reguleres til boligformål. 
  • 2,7 dekar.


Status: Endelig vedtatt plan
Myndighet: Senja kommune

Medarbeidere: Monica Schultz - Ingeniør, Marion Olsen - Plankonsulent