Detaljregulering for Kårvikhamn næringsområde, nord for Kårvikhamn

03.01.2023

Senja kommune har vedtatt detaljreguleringsplan for Kårvikhamn næringsområde. Reguleringsplanen gir rom for utvidelse og videreutvikling av eksisterende industriområde i Kårvikhamn. Planen gjør det mulig for fabrikken å opprettholde og utvide eksisterende produksjon, herunder nye produkter samt øke innsatsen på utnyttelsen av marint restråstoff.

Vi er glade for å ha fått muligheten til å være med på verdiskapningen dette medfører både lokalt og regionalt.


Type plan: Detaljregulering

Planmyndighet: Senja kommune

Status: Endelig vedtatt i 2022

Medarbeider: Marion Olsen, Inga Tamosaityte