Detaljregulering for Kromma steinuttak

16.07.2020
  • Privat planforslag. 
  • Reguleres til masseuttak, veg, grønnstruktur. 
  • 69,7 dekar. Type plan: Detaljregulering

Planmyndighet: Senja kommune

Status: Endelig vedtatt plan

Hovedformål: Masseuttak

Medarbeider:  Marion Olsen, Inga Tamosaityte