Risøynes

19.06.2019

Detaljprosjektering

Status: Vedtatt
Myndighet: Senja kommune  

  • Privat planforslag. 
  • Reguleres til fritidsbebyggelse, bolig, turistformål, veg, LNFR og småbåthavn. 
  • 148 dekar.

Medarbeidere:

Monica Schultz - Ingeniør