Kromma steinuttak

15.07.2020

Detaljregulering

Status: Vedtatt
Myndighet: Senja kommune 

  • Privat planforslag. 
  • Reguleres til masseuttak, veg, grønnstruktur. 
  • 69,7 dekar. 

Medarbeidere:

Monica Schultz - Ingeniør
Marion Olsen - Plankonsulent