Fasader - Olsborg frerbrukshall og deler av Olsborg barneskole. Interiør for Olsborg flerbrukshall

12.10.2023

Ansvar: Arktiektur

Status: Ferdig

Design:  Inga Tamosaityte

Hver garderobe har en egen farge fra regnbuen. Lekenhet i fargebruk inviterer til lek og moro. Flerfarlig interiør symboliserer inkludering og samhold.

REGNBUE er hovedidé for Olsborg flerbrukshall garderobedel.

Bildet er lånt fra Bolyst Målselv