Daltun i Vassvik

25.05.2020

Detaljregulering

Status: Vedtatt 
Myndighet: Senja kommune 

  • Privat planforslag. 
  • Reguleres til boligformål. 
  • 2,7 dekar.

Medarbeidere:

Monica Schultz - Ingeniør
Marion Olsen - Plankonsulent