Private hager

ide/ konsept  -  materialvalg  -  planteplan


Vår policy er at ingen jobb er for stor og ingen for liten og vi setter kundenes ønsker og behovene høyt.JOBBE MED OSS


Trinn 1: Idètime

Trinn 2: Overordnet hageplan

Trinn 3: Komplett hageplan


Trinn 1: Idètime

Hagedesign starter med gode mål. Noen ønsker å anlegge en helt ny hage, mens andre kun trenger hjelp til deler av den. En idétime er et møte med hageeierne på eiendommen. Deretter lytter vi nøye til dine ønsker og lærer om utfordringene som venter oss under gjennomføringen av prosjektet. Vi deler vår erfaring og gir praktiske og estetiske forslag til planløsning, material- og plantevalg.

Etter møtet vil Fjellknatt utarbeide et sammendrag av møtet. Den inneholder våre konklusjoner, ideer og enkle skisser. Dette er den første konkrete visualiseringen av hageprosjektet og du kan komme med innspill og tilbakemelding. Dette sammendraget tar vanligvis flere dager å forberede. Det ferdige sammendraget sendes elektronisk til hageeierne.

En idètime og befaring er en 1.gangs konsultasjon og er alltid utgangspunktet for utførelsen av en hageplan.Trinn 2: Overordnet Hageplan

En overordnet hageplan trinn 2 starter etter trinn 1. Vi lager hageplan og illustrasjoner. Overordnet hageplan gir forslag til planløsninger og hoved plante- og materialvalg.

Et kommunalt grunnkart over eiendommen benyttes som underlag for hageplanen. Oppmåling av eiendommen er neste trinn, med registrering av dagens situasjon og elementene som har betydning for hagenplanen.

Vi tilbyr hageplanen i en elektronisk og papirversjon, i en skala fra 1: 200 / 1: 100 eller 1:50, avhengig av behovene.Trinn 3: Komplett Hageplan

En komplett hageplan trinn 3 inneholder presise dimensjoner, detaljerte planteplaner og en planteliste, materialer, utstyr, samt rapport med anbefalinger for rekkefølgen på utførelse av arbeider. Vi tilbyr hageplanen i en elektronisk og papirversjon.

Hageplanen kan sendes videre på anbud til anleggsgartnere, snekkere, graverer, murere etc. som kan gi tilbud på priser for hele eller deler av hageplanen for praktisk utførelse.
Vi skaper vakre og praktiske hager.

Ta kontakt for en uforpliktende prat: tel. 93 68 39 86