Arealplanlegging

Vi bistår deg i planprosessen og utarbeidelse av plandokumenter

Vi tilbyr komplette reguleringsplaner med prosesstyring og utarbeidelse av tilhørende plandokumenter. Vi bistår deg også med utarbeidelse av et utvalg plandokumenter eller ved behov for spesifikke ønsker. 

  • Plankart

  • Illustrasjoner/ Analyser/ Mulighetsstudie

  • Planbestemmelser

  • Planbeskrivelse

  • ROS-analyse

  • NML-vurdering

  • Planinitiativ

  • Konsekvensutredning


Vi utarbeider også stedsanalyser for å belyse utvalgte tema og mulighetsstudier. Dette gir et godt grunnlag for å skape meningsfulle og gode rom i forbindelse med plan og byggesaksarbeid.


SPESIALKOMPETANSE.

- Kulturminner og kunst. Vi bistår kommuner og private med rådgivning innenfor temaer om kulturminner og kunst. Vi har god kunnskap om tilpasning og forvaltning av kulturminner, verdivurdering av arkitektur og kulturminner samt samspillet mellom kunst og omgivelser.

- Analysearbeid. StedsanalyserReferanseprosjekterForespørsel: