Skrolsvik turist- og fritidsanlegg

27.05.2019

Detaljprosjektering 

Status: på vent 

  • Privat planforslag. 
  • Reguleres til fritidsbebyggelse, boligbebyggelse, fritids- og turistformål, småbåthavn, veg og friluftsformål. 
  • 100 dekar.

Medarbeidere:

Marion Olsen - Plankonsulent