Skoghustoppen

16.04.2021

Detaljregulering

Status: Pågående 
Planmyndighet: Senja kommune

  • Privat planforslag. 
  • 36,5 dekar
  • Reguleres til boligformål, LNF/grønt formål, veg og videreføring av næringsformål. 

Medarbeidere:

Marion Olsen - Plankonsulent