Refsnes hyttefelt

16.05.2019

Detaljprosjektering  

Status: på vent 

  • Privat planforslag. 
  • Reguleres til fritidsbebyggelse, fritids- og turistformål, veg og friluftsformål. 
  • 180 dekar. 

Medarbeidere:

Monica Schultz - Ingeniør
Marion Olsen - Plankonsulent