Refshamna

16.05.2019

Detaljregulering

Status: på vent 
Planmyndighet: Senja kommune 

  • Privat planforslag. 
  • Reguleres til småbåthavn, fritids- og turistformål, friluftsformål sjø og land, veg. 
  • 235 dekar. 

Medarbeidere:

Monica Schultz - Ingeniør