Skisseprosjekt: Kontor påbygg/tilbygg - Sjøgata 32, Finnsnes 

06.09.2019

Skisseprosjektfase / forprosjektfase 2017-2018

Status: Forprosjekt 

Medarbeidere:
Inga Tamosaityte - Arkitekt.MNAL
Monica Schultz - Ingeniør