Kårvikhamn Næringsområde

26.02.2021

Detaljregulering

Status: Pågående 
Planmyndighet: Senja kommune

  • Privat planforslag. 
  • 50,6 dekar
  • Reguleres til næringsformål, havneformål, veg

Medarbeidere:

Marion Olsen - Plankonsulent