Slåttebakken nordlysobservatorium

14.03.2020

Detaljregulering

Status: Pågående
Planmyndighet: Senja kommune

  • Privat planforslag. 
  • 119 dekar. 
  • Reguleres til fritids- og turistformål. I tillegg vil planen inneholde arealer avsatt til 2 boliger, veg og grøntarealer 

Medarbeidere:

Marion Olsen - Plankonsulent