Detaljprosjektering: Brekka barnehage tilbygg, Sørreisa kommune 

06.09.2019

Detaljprosjek /utførelsesfase - 2017-2018

Status: Ferdigstilt

Forprosjekt er utarbeidet av arkitektene Steinsvik Arkitektkontor AS.

Medarbeidere:
Monica Schultz - Ingeniør