Detaljprosjektering: Nordborg VGS - tilbygg, Sjøgata 28, Finnsnes 

06.09.2019

Detaljprosjekfase /utførelsesfase - 2018-2019

Status: Ferdigstilt

Anbudstegninger utarbeidet av A3 Arkitektkontor AS.

Medarbeidere:
Inga Tamosaityte - Arkitekt.MNAL
Monica Schultz - Ingeniør