Detaljprosjektering: Senja VGS, Finnfjordbotn - ombygging PPT/OT 

06.09.2019

Detaljprosjekfase /utførelsesfase - 2017-2018

Status: Ferdigstilt

Skissefase utarbeidet av AT plan&arkitektur.

Medarbeidere:
Inga Tamosaityte - Arkitekt.MNAL