Hamn i Senja

09.07.2019

Detaljregulering 

Status: Pågående 
Planmyndighet: Senja kommune 

  • Privat planforslag. 
  • 258 dekar. 
  • Reguleres til fritids-, rekreasjons- og turismebruk. I tillegg vil planen inneholde arealer avsatt til boliger og fritidsboliger samt grøntarealer 

Medarbeidere:

Monica Schultz - Ingeniør
Marion Olsen - Plankonsulent