Gibostad leiligheter

06.09.2019

Skisse-, forprosjekt-, detaljprosjektfase 2017-2019

Status: Detaljprosjektering ferdig 2019

Medarbeidere:
Inga Tamosaityte - Arkitekt.MNAL
Monica Schultz - Ingeniør
Rannveig Wik Haug - Ingeniør