Detaljprosjektering: Stjernebolig på Silsand

06.09.2019

Detaljprosjekt-/utførelsesfase

Status: Ferdigstilt 

Forprosjekt utarbeidet av Borealis Arkitekter

Medarbeidere:
Inga Tamosaityte - Arkitekt.MNAL
Monica Schultz - Ingeniør